Wszystkim regionom LEADER przyznano w bieżącym okresie programowania UE własny budżet wsparcia i wszystkie projekty finansowane z tych środków muszą przejść procedurę konkursową. Celem jest wybór takich projektów, które przyniosą największą wartość dodaną dla regionu.

Zgodnie z Regionalną Strategią Rozwoju wyznaczane są rocznie dwa terminy konkursowe, do których nabór ogłaszany jest dwa miesiące wcześniej.

Aby ułatwić składanie projektów Lokalna Grupa Działania stworzyła odpowiedni arkusz projektowy. Interesanci mogą wysyłać w wyznaczonym terminie całkowicie wypełnione wnioski pocztą elektroniczną do biura regionalnego. Wszelkie informacje dotyczące wniosków znajdują się na karcie informacyjnej.

Podmiot, który terminowo złożył całkowicie wypełniony wniosek, ma możliwość przedstawienia swojego projektu członkom Lokalnej Grupy Działania. Dzięki temu istnieje możliwość wymiany doświadczeń z innymi aktorami w regionie. Często pojawia się szansa dalszego rozwoju projektu oraz uwzględnienia nowych informacji w realizacji projektu. Właściwe terminy są ogłaszane odpowiednio wcześniej.

Zgromadzenie członków Lokalnej Grupy Roboczej otrzymuje do oceny i określenia rangi wszystkie złożone projekty. Ocena następuje na podstawie kryteriów wyboru projektów strategii rozwoju. Zgodnie z ustaloną kolejnością otrzymują pozytywną opinię wszyscy ci wnioskodawcy, których projekty mieszczą się w ustalonym budżecie. Następnie można złożyć oficjalny wniosek o środki z programu LEADER w urzędzie w Prenzlau.

Wszyscy wnioskodawcy powiadamiani są pisemnie o wyniku postępowania.