LGD Uckermark

Lokalna Grupa Działania Uckermark obejmuje swoim działaniem cały obszar pozamiejski powiatu Uckermark, tzn. do jej obszaru działania nie wchodzą jedynie miejskie dzielnice miast Schwedt nad Odrą, Prenzlau i Templin. W latach 2014–2020 Regionalna Strategia Rozwoju stworzona przez Grupę została zatwierdzona przez Ministerstwo Rozwoju Obszarów Wiejskich, Środowiska i Rolnictwa jako jeden z 14 regionów programu LEADER w Brandenburgii.