Finansowanie projektów zrównoważonego rozwoju regionalnego w Brandenburgii możliwe jest na podstawie dyrektywy Ministerstwa Rozwoju Terenów Wiejskich, Środowiska i Rolnictwa dotyczącej zapewnienia dopłat na finansowanie rozwoju terenów wiejskich w ramach programu LEADER. W celu uczestnictwa Grupa wspomagana jest przez management regionalny. Zadanie managementu regionalnego polega m.in. na doradzaniu i wspieraniu wykonawców projektu przy składaniu wniosków oraz organizacji procesu wnioskowania na terenie powiatu Uckermark.

Management regionalny przygotowuje dla zainteresowanych aktualne wytyczne, instrukcje i druki wniosków oraz może pośredniczyć w kontaktach z ważnymi podmiotami oraz partnerami w powiecie Uckermark. Co ważne: Tutaj otrzymają Państwo informacje odnośnie aktualnych terminów dotyczących oceny projektów.

Wybór projektów odbywa się jeden do dwóch razy w roku. W ramach postępowania wybierane są takie projekty, które rokują największą wartość dodaną dla powiatu Uckermark, tzn. najbardziej odpowiadają celom Regionalnej Strategii Rozwoju.