W grudniu 2014 r. Uckermark został zatwierdzony jako jeden z 14 regionów LEADER. W okresie programowania 2014-2020 w nowej, opracowanej przez regionalne podmioty Regionalnej Strategii Rozwoju mają zostać zrealizowane innowacyjne projekty w następujących trzech dziedzinach:

Troska o warunki bytowe ludności w czasie zmian demograficznych

 

Spielplatz Schäferwiese Lychen

Przykład: Plac zabaw w Lychen

Cele: tworzenie i rozwój rozwiązań mających na celu zabezpieczenie warunków bytowych ludności, kooperacja między podmiotami samorządowymi, wsparcie dla partnerstwa publiczno-prywatnego i zaangażowania obywatelskiego; uczynienie życia na wsi atrakcyjniejszym oraz dostosowanie go do wyzwań przyszłości; stworzenie elastycznych, wielofunkcyjnych publicznych miejsc spotkań, które wspierać będą udział dzieci, młodzieży, kobiet i osób starszych w życiu wsi.

Produkty regionalne i wartość dodana

 

Beispiel Naturseifenmanufaktur Buchenhain

Przykład: Manufaktura mydeł naturalnych w Buchenhain

Cele: Wzmocnienie gospodarki regionalnej oraz wsparcie dla polsko-niemieckiej współpracy, wsparcie promocji produktów regionalnych oraz rozbudowa potencjału wartości dodanej w regionie.

Turystyka zrównoważona

 

Beispiel Ladengehöft am Feldrain

Przykład: Agroturystyka „Landgehöft am Feldrain“

Cele: polepszenie jakości oferty turystycznej, dalszy rozwój oferty turystycznej i infrastruktury wzdłuż osi turystycznych (wraz z zamknięciem luk).