Lokalna Grupa Działania Uckermark obejmuje swoim działaniem cały obszar pozamiejski powiatu Uckermark, tzn. do jej obszaru działania nie wchodzą jedynie miejskie dzielnice miast Schwedt nad Odrą, Prenzlau i Templin. W latach 2014–2020 Regionalna Strategia Rozwoju stworzona przez Grupę została zatwierdzona przez Ministerstwo Rozwoju Obszarów Wiejskich, Środowiska i Rolnictwa jako jeden z 14 regionów programu LEADER w Brandenburgii.

meeting LAGCelem Grupy jest zabieganie o wsparcie oraz łączenie innowacyjnych projektów na terenach wiejskich przez zintegrowaną i długofalową strategię rozwoju, efektywne wykorzystania istniejącego potencjału rozwoju, aby polepszyć gospodarczą, ekologiczną i społeczno-kulturalną sytuację w regionie. Zachęcamy serdecznie do tego, aby swoimi pomysłami przyczyniać się do rozwoju regionu!
meeting LAG

Lokalna Grupa Działania Uckermark jest stowarzyszeniem reprezentującym 17 lokalnych instytucji gospodarczych, społecznych i publicznych. Ze względu na wielkość regionu Grupa podzielona jest organizacyjnie na 3 Regionalne Koła Robocze. Taki podział pozwala ponad 70 organizacjom na bezpośredni udział w aktywnym kształtowaniu rozwoju regionu. Regionalne Koła Robocze oceniają wnioski projektowe według takich samych kryteriów i przedstawiają swoją opinię na ich temat podczas Zgromadzenia Członków Lokalnej Grupy Działania Uckermark.