Przedstawiciele

Do Lokalnej Grupy Działania należy po dwóch przedstawicieli każdego Regionalnego Koła Roboczego. Poza tym reprezentowane są następujące organizacje: Powiatowe Zrzeszenie Rolników, Powiatowe Zrzeszenie Rzemieślników, Tourismus Marketing Uckermark, Sparkasse Uckermark, Powiat Uckermark, Stowarzyszenie Przedsiębiorców Uckermark, Izba Przemysłowo-Handlowa Brandenburgii Wschodniej, Liga Stowarzyszeń Dobroczynności Uckermark-Barnim, Agencja Kultury Uckermark, Powiatowe Koło Robocze Zrzeszenia Miast i Gmin Uckermark oraz Ewangelicki Okręg Kościelny Uckermark.

 

Zarząd

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania składa się z przewodniczącego, skarbnika i trzech zastępców.

 

Przewodniczący
Roland Resch (Stowarzyszenie Wspierające Feldberg-Uckermärkische Seenlandschaft)

Skarbnik
Wolfgang Janitschke (Sparkasse Uckermark)

Zastępca
Karsten Stornowski (Powiat Uckermark)

Zastępca
Reiner Schulz (Urząd Gramzow)

Zastępca
Dirk Treichel (Stowarzyszenie Wspierające Park Narodowy Doliny Dolnej Odry)